Anläggningen

Malmö Äventyrsgolf är en modern upplevelseanläggning där basen är den klassiska sommaraktiviteten minigolf.
Kontakta oss på 040-6160505 eller info@malmoaventyrsgolf.se

Läs mer »

Golfbanan

Golfbanan är en tematiserad minigolfupplevelse som också är ett riktigt äventyr, du spelar dig runt stora delar av Malmö, i dåtid och nutid.

Läs mer »

Glassbaren

Har vi byggt en glassbar som ligger som entre och hjärta i anläggningen…

Läs mer »