Anläggningen

Malmö Äventyrsgolf är en modern upplevelseanläggning där basen är den klassiska sommaraktiviteten minigolf.

Läs mer »

Golfbanan

Golfbanan är en tematiserad minigolfupplevelse som också är ett riktigt äventyr, du spelar dig runt stora delar av Malmö, i dåtid och nutid. Vi kallar den ”Malmö i Våra Hjärtan”.

Läs mer »

Glassbaren

I nära samarbete med Ben & Jerry’s Sverige har vi byggt en glassbar (som även fungerar som golfkassa) som ligger som entre och hjärta i anläggningen…

Läs mer »